PRESSMEDDELANDEN

Jag ställer mig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

Jag ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Jag har suttit som förbundets vice ordförande sedan 2020. Årsmötet hålls i Karleby 11-12 februari. -Ett välfungerande samhälle med demokratiska värderingar kännetecknas av jämställdhet, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter. Som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet har jag haft möjlighet att driva …

Jag ställer mig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet Läs mer »

Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande som kandidat i riksdagsvalet 2023

10.11.2022 kl. 10:45 Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande att kandidera i riksdagsvalet i Vasa valkrets för Svenska folkpartiet. – Mitt Finland kommer alltid att stå för frihet, jämlikhet och demokrati. Ett välfungerande samhälle med demokratiska värderingar kännetecknas av jämställdhet, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Men det kommer inte av sig själv, vi behöver engagera oss …

Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande som kandidat i riksdagsvalet 2023 Läs mer »

Ramieza Mahdi ställer upp i välfärdsområdesvalet

28.10.2021 kl. 10:39 – Det är nu vi bygger en högklassig social- och hälsovård och ett räddningsväsende med en gemensam värdegrund. Jag ställer upp i valet för att jag vill säkerställa att vi bygger en fungerande social- och hälsovårdsservice av jämn kvalitet åt alla invånare, säger Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ramieza Mahdi. Ojämlikheter som beror …

Ramieza Mahdi ställer upp i välfärdsområdesvalet Läs mer »

Allmänpolitiska debatt i Österbottens kretsmöte 11.5.2019 i Kronoby

Mångfald Finland är idag ett land med stor mångfald och vi skall se det som en styrka. Vi behöver bli bättre på att ta vara på de resurser som personer av olika bakgrund kan ge vårt samhälle. Vi är alla unika och vår identitet skapas av kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund, klass, sexuella läggning …

Allmänpolitiska debatt i Österbottens kretsmöte 11.5.2019 i Kronoby Läs mer »

Europadagen

Idag 9.5 firar vi Europa dagen! ??????   Den europeiska unionens grundläggande värderingar är människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna och solidaritet, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. EU som stark förespråkare för mänskliga rättigheter har funnits med från första början. Behovet att tala för mänskliga rättigheter förstärktes …

Europadagen Läs mer »

Ramieza Mahdi kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Österbotten

SFP i Österbotten nominerar Ramieza Mahdi till kandidat i riksdagsvalet. I sin kampanj vill Mahdi bland annat lyfta fram integration i samhället. Mahdi är fullmäktigeledamot i Vasa stad, förbundsstyrelsemedlem i Svenska kvinnoförbundet och aktiv medlem i SFP:s integrationspolitiska utskott. – För mig har Finland alltid representerat demokrati och rättvisa. Men för att det ska förbli …

Ramieza Mahdi kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Österbotten Läs mer »