Svenska kvinnoförbundet

  Innan ordförandevalet för svenska kvinnoförbundet fick vi kandidater för ordförande posten svara på några frågor. Här är frågorna och mina svar. Inlägget publicerades ursprungligen på svenska kvinnoförbundets hemsida. Men jag vill ha den här så att ni också kan ta del av den. Vad ser du för utmaningar och möjligheter för Kvinnoförbundets jämställdhetsarbete i …

Svenska kvinnoförbundet Läs mer »

10 frågor om feminism och jämställdhet

Inför ordförandevalet för svenska kvinnoförbundet fick jag svara på 10 frågor om feminism. Jag publicerar detta nu även om texten var publicerad på våren på förbundets hemsida och sociala medier så att ni som hittar hit kan också ta del av mina politiska ståndpunkter. 1. Vad är feminism för dig? Feminism är för mig att …

10 frågor om feminism och jämställdhet Läs mer »

Representation

Det här ämnet är något jag har funderat på väldigt länge. Speciellt under de senaste åren har det blivit tydligare eftersom jag är mera aktiv i samhället och deltar i många diskussioner. Ämnet handlar om mångfald. Det är ett känsligt ämne och jag ska försöka skriva utan att låta anklagande eller aggressivt. Jag tror att …

Representation Läs mer »

Allmänpolitiska debatt i Österbottens kretsmöte 11.5.2019 i Kronoby

Mångfald Finland är idag ett land med stor mångfald och vi skall se det som en styrka. Vi behöver bli bättre på att ta vara på de resurser som personer av olika bakgrund kan ge vårt samhälle. Vi är alla unika och vår identitet skapas av kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund, klass, sexuella läggning …

Allmänpolitiska debatt i Österbottens kretsmöte 11.5.2019 i Kronoby Läs mer »

Europadagen

Idag 9.5 firar vi Europa dagen! ??????   Den europeiska unionens grundläggande värderingar är människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna och solidaritet, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. EU som stark förespråkare för mänskliga rättigheter har funnits med från första början. Behovet att tala för mänskliga rättigheter förstärktes …

Europadagen Läs mer »

Mänskliga rättigheter och allas lika värde

Asylansökningar, rättssäkerhet och ett ökat antal papperslösa. Mänskliga rättigheter och allas lika värde är grunderna för en demokratisk stat. I de mänskliga rättigheterna ingår en rättsäker process där man litar på rättvisa handlingar av myndigheter och  andra beslutsfattande instanser. Varje människa har inte rätt till asyl men det är varje människas rätt att söka asyl …

Mänskliga rättigheter och allas lika värde Läs mer »