Allmänpolitiska debatt i Österbottens kretsmöte 11.5.2019 i Kronoby

Mångfald Finland är idag ett land med stor mångfald och vi skall se det som en styrka. Vi behöver bli bättre på att ta vara på de resurser som personer av olika bakgrund kan ge vårt samhälle. Vi är alla unika och vår identitet skapas av kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund, klass, sexuella läggning …

Allmänpolitiska debatt i Österbottens kretsmöte 11.5.2019 i Kronoby Läs mer »

Europadagen

Idag 9.5 firar vi Europa dagen! ??????   Den europeiska unionens grundläggande värderingar är människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna och solidaritet, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. EU som stark förespråkare för mänskliga rättigheter har funnits med från första början. Behovet att tala för mänskliga rättigheter förstärktes …

Europadagen Läs mer »

Mänskliga rättigheter och allas lika värde

Asylansökningar, rättssäkerhet och ett ökat antal papperslösa. Mänskliga rättigheter och allas lika värde är grunderna för en demokratisk stat. I de mänskliga rättigheterna ingår en rättsäker process där man litar på rättvisa handlingar av myndigheter och  andra beslutsfattande instanser. Varje människa har inte rätt till asyl men det är varje människas rätt att söka asyl …

Mänskliga rättigheter och allas lika värde Läs mer »

Sexuellt våld är inte kulturellt, det är kriminellt

Lite till vill jag säga om härvan om sexualbrott i Uleåborg och Helsingfors! Misstankarna om sexualbrott mot minderåriga i Uleåborg och Helsingfors väckte stora reaktioner, när statsminister Juha Sipilä och president Niinistö fördömde brottet. Staten har lovat Uleåborg ekonomiskt stöd för krisarbete och för förebyggande arbete. Det fick fart på våra beslutsfattare på riksnivå och …

Sexuellt våld är inte kulturellt, det är kriminellt Läs mer »

Ramieza Mahdi kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Österbotten

SFP i Österbotten nominerar Ramieza Mahdi till kandidat i riksdagsvalet. I sin kampanj vill Mahdi bland annat lyfta fram integration i samhället. Mahdi är fullmäktigeledamot i Vasa stad, förbundsstyrelsemedlem i Svenska kvinnoförbundet och aktiv medlem i SFP:s integrationspolitiska utskott. – För mig har Finland alltid representerat demokrati och rättvisa. Men för att det ska förbli …

Ramieza Mahdi kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Österbotten Läs mer »