Vi måste arbeta för internationellt ansvar som är byggd på mänskliga rättigheter

  Någon har alltid gått före oss.  Jag vill fortsättningsvis bo  i ett Finland som är  öppet, demokratiskt och rättvist land som har en given plats i Europa, och där mänskliga rättigheter är en prioritet. Vi kan inte längre förbise rösterna som vill försvaga de mänskliga rättigheter vi arbetat för i generationers tid. Vi måste …

Vi måste arbeta för internationellt ansvar som är byggd på mänskliga rättigheter Läs mer »

INSÄNDARE: Motverka diskriminering och rasism

Den 20–26 mars uppmärksammas veckan mot rasism. Även om Finland för sjätte året i rad rankats som världens lyckligaste land så står vi inför stora utmaningar. Vi behöver en ökad invandring för att tackla den stora arbetskraftsbristen och trygga befolkningstillväxten. Men vi behöver förbättra vår integration. Integration är alltid en tvåvägsprocess, en process som ställer …

INSÄNDARE: Motverka diskriminering och rasism Läs mer »

Jag ställer mig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

Jag ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Jag har suttit som förbundets vice ordförande sedan 2020. Årsmötet hålls i Karleby 11-12 februari. -Ett välfungerande samhälle med demokratiska värderingar kännetecknas av jämställdhet, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter. Som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet har jag haft möjlighet att driva …

Jag ställer mig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet Läs mer »

Flickor och kvinnors kroppsliga autonomi är också mänskliga rättigheter

06.02.2023 kl. 10:41 Idag den 6.2 uppmärksammas den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Könsstympning av flickor och kvinnor görs för att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och sexualitet. Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ramieza Mahdi lyfter fram åtgärder vi i Finland bör göra för att stöda dem i riskzonen för kvinnlig könsstympning.  – För att trygga flickors …

Flickor och kvinnors kroppsliga autonomi är också mänskliga rättigheter Läs mer »

Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande som kandidat i riksdagsvalet 2023

10.11.2022 kl. 10:45 Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande att kandidera i riksdagsvalet i Vasa valkrets för Svenska folkpartiet. – Mitt Finland kommer alltid att stå för frihet, jämlikhet och demokrati. Ett välfungerande samhälle med demokratiska värderingar kännetecknas av jämställdhet, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Men det kommer inte av sig själv, vi behöver engagera oss …

Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande som kandidat i riksdagsvalet 2023 Läs mer »

Ramieza Mahdi ställer upp i välfärdsområdesvalet

28.10.2021 kl. 10:39 – Det är nu vi bygger en högklassig social- och hälsovård och ett räddningsväsende med en gemensam värdegrund. Jag ställer upp i valet för att jag vill säkerställa att vi bygger en fungerande social- och hälsovårdsservice av jämn kvalitet åt alla invånare, säger Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ramieza Mahdi. Ojämlikheter som beror …

Ramieza Mahdi ställer upp i välfärdsområdesvalet Läs mer »

Alla bör ha samma möjlighet till ett gott liv

Finland är en välfärdsstat som värnar om alla invånare på ett jämlikt och likvärdigt sätt. Lagstiftningen i vårt land är tydlig på denna punkt. Men olyckligt nog är välfärden i gungning. Nyligen publicerade Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) en rapport som visar att utbildningsnivån i Finland har sjunkit – och detta har skett på ett mycket alarmerande …

Alla bör ha samma möjlighet till ett gott liv Läs mer »

Vi kan inte bara plocka russinen ur kakan – globalt ansvar handlar om mycket mera än oss själva

Mitt Finland kommer alltid att stå för frihet, jämlikhet och demokrati – ett välfungerande samhälle med demokratiska värderingar som kännetecknas av jämställdhet, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Detta påstående baserar sig på Finlands lagstiftning och inte bara på mitt tyckande. Finland har förbundit sig till att följa de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter och EU:s …

Vi kan inte bara plocka russinen ur kakan – globalt ansvar handlar om mycket mera än oss själva Läs mer »