Europadagen

Idag 9.5 firar vi Europa dagen! ??????

 

Den europeiska unionens grundläggande värderingar är människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna och solidaritet, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. EU som stark förespråkare för mänskliga rättigheter har funnits med från första början. Behovet att tala för mänskliga rättigheter förstärktes ytterligare efter det avskyvärda som hände under förintelsen. Det är värt att påpeka, att vi har grava och växande problem som måste åtgärdas. Vi ser en klar försämring när det gäller kvinnors rätt till sina kroppar och rätten till reproduktiv hälsa. Vi ser detta varje dag i flyktingars och andra invandrares situation. Hur de avhumaniseras och ständigt används till syndabock, hur hatet mot dessa människor har blivit en politisk drivkraft för så många Europeiska politiker och hur populismen fordras av detta. Hur har vi som medmänniskor blivit så likgiltiga för den tragedi som utspelar sig varje dag framför våra ögon?

Det är dags att EU går tillbaka till det värderingar och principer som EU är byggd på.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *