INSÄNDARE: Barn och unga är vår framtid

Barn och unga är framtiden. Men hur ser framtiden ut om de ungas psykiska hälsa ständigt försämras? Ämnet diskuteras på bred front i dag och det är bra vi är medvetna om problemet, men det räcker inte att vi känner till problemet.

Vad vi behöver nu är konkreta lösningar. En av de viktigaste satsningarna på psykisk ohälsa är ökad finansiering av psykiatrisk vård. Vi behöver flera psykiatrer, psykoterapeuter, psykologer och kuratorer. Vi behöver också ändra våra attityder till psykisk ohälsa. Stigmatisering av psykisk ohälsa leder till att människor inte söker hjälp i tid.

Unga borde få stöd redan innan problemen är så stora att det behövs professionell hjälp. Fler vuxna i skolan behövs för att kunna erbjuda barn och unga stöd i förebyggande syfte. Många kommuner har anställt skolcoacher, med goda resultat.

”Lärarna är experter på pedagogik och kan inte förväntas vara experter på psykosociala problem.”

Neuropsykiatriska problem, ångest och sociala problem i elevens familj är vanliga utmaningar i dagens skola och personalen i skolan behöver ha en annan slags kompetens än förut. Lärarna är experter på pedagogik och kan inte förväntas vara experter på psykosociala problem. Därför behöver samarbetet mellan skolan och välfärdsområdet, där elevvården är anställd, ske så smidigt som möjligt.

Elever i behov av stöd ska få stöd i tid, och rätt slags stöd. Vi har inte råd att låta ungdomar må dåligt. Vi måste vara rädda om framtiden!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *