Vi måste arbeta för internationellt ansvar som är byggd på mänskliga rättigheter

 

Någon har alltid gått före oss. 

Jag vill fortsättningsvis bo  i ett Finland som är  öppet, demokratiskt och rättvist land som har en given plats i Europa, och där mänskliga rättigheter är en prioritet. Vi kan inte längre förbise rösterna som vill försvaga de mänskliga rättigheter vi arbetat för i generationers tid. Vi måste stå upp för det vi vet  är rätt. Internationellt ansvar som bygger på mänskliga rättigheter handlar om att säkerställa att alla människor har rätt att leva i frihet, jämlikhet och värdighet.

I tider av ekonomisk lågkonjunktur tenderar vi ifrågasätta allt som inte känns som oss själva. Vi vänder oss inåt. Historien visar att problem och svårigheter behöver hjälp utifrån. Att stå ensamt som land är inte ett tänkbart eller önskvärt scenario. Vi lever i en värld där kommande generationer inte ser gränser som tidigare – de rör sig digitalt mellan kulturer, länder och trender. De tar tidigt in ett internationellt tänk som kommer att ha en stor betydelse för Finland och för Österbotten. 

Vi är redan nu exportberoende och många av våra kluster står för en stor del av den internationella handel som utmärker Österbotten och vår region överlag. Genom tiderna har också det tänket gett positiva följder och lett till en konkurrenskraft som är betydande. Finland behöver ännu mera internationellt samarbete. Vi behöver inte stängda gränser eller protektionism. 

Ett internationellt land kännetecknas av en frihet som skapar grunden för företagsamhet och värderingar, som stöttar individen och skapar förutsättningar. 

Men den globala världen behöver mera än så. Den utkräver också ett ansvar och en vilja att skapa något bättre för de som kommer efter oss. För det finns de som gått före oss, som banat väg och som lyckats bidra stegvis till en bättre värld. Ett arbete som inte heller nu har avstannat. 

Ekonomisk tillväxt, kulturellt utbyte, förbättrad kommunikation, tillgång till nya marknader och kunder samt möjligheter till personlig tillväxt och utveckling. Det här kännetecknar ett internationellt samhälle. Den globala världen innebär att vi är en del av ett större sammanhang än oss själva och att vi har ett ansvar att bidra till en bättre värld, på alla sätt och vis, eftersom Finland är ett land med grundmurade demokratiska värderingar som kännetecknas av jämställdhet, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter.

 Mitt Finland kommer alltid att stå för frihet, jämlikhet och demokrati. Det gäller att ta sitt ansvar och jobba hårt för att alla ska bli behandlade rättvist. Någon har jobbat hårt för dig och mig, långt före oss. För någon har gått före oss. Någon som sett mänskliga rättigheter som en viktig del av ett internationellt samfund och som vågat stå upp för värderingar.  Låt oss undvika att plocka ut enbart det som i stunden gynnar oss själva bäst – låt oss våga ta ansvar fortsättningsvis och bana väg för de som kommer efter oss.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *