Kommunalval, Ramieza Mahdi, nr 94

KOMMUNALVAL

Jag är kandidat i kommunalvalet 2021

Jag ställde upp i kommunalvalet 2017 på grund av den hårda retoriken under riksdagsvalet 2015 och den efterföljande flyktingkrisen under samma period. Den tråkiga bilden av politiken med det hårda klimatet av cynism, kampen om medieuppmärksamhet samt andra kontroversiella ämnen kan vara lite skrämmande. Man blir snabbt likgiltig gentemot allt detta. För mig var det tvärtom, det motiverade mig att kavla upp ärmarna och kastade mig in i politiken!

Min slogan i förra kommunalvalet var BROBYGGARE!  Min citat var ”Jag är här för att forma en ny framtid. Att vara finsk måste få vara mer än hudfärg och födelseort. Det måste få vara du, jag och alla tillsammans”.  Att bygga ett samhälle där alla känner sig delaktiga motiverar mig. Delaktighet handlar om vad vi satsar på och hur vi tar beslut och hur beslutet påverkar oss. 

Jag kom från aktivismen in i politiken. Frustrationen väntar sig inte när saker inte händer fort inom politiken, speciellt om man är så passionerad som jag. Frågor som man själv tycker är viktiga och självklara är inte alls lika självklara för andra. Man lär sig att förhandla, kompromissa och ibland även ge efter för ett och annat eftersom demokratin fungerar så.

Under de två första åren har jag läst på varenda föredragningslista och protokoll från A till Ö. Jag ville lära mig och förstå hur min stads verksamhetsområde och organisation är uppbyggt. Det gör mig idag till en mera erfaren politiker som nu har ett helhetsgrepp över lokalpolitiken.   

Integrationsfrågor är viktiga politiska frågor för mig. Jag har haft äran att vara medlem i invandrarrådet i Vasa där representanter från stadens invånare också sitter. Rådet agerar som råd för stadens tjänstemän och invalda beslutsfattare om frågor gällande integrationsfrämjande arbetet. Jag är också jätteglad att rådet beredde integrationsprogrammet för Vasa stad. Med dessa frågor jobbar jag också i etno i Österbotten ( delegationen för etniska relationer) som Vasa stads representant!

Den senaste tiden har mitt fokus varit på reformen och regeringens åtgärdsprogram om behovet av att se över de integrationsfrämjande åtgärderna. Hur påverkar dessa reformer i våra vardag som Vasabor? 

Även om jag brinner för integrationsfrågor så är jämställdhetsfrågor och social-och hälsovårdsfrågor väldigt viktiga områden. Via svenska kvinnoförbundet och min egen lokalavdelning Vasa svenska kvinnoklubb har jag kunnat arbete för jämställdheten nationellt och lokalt. 

Jag har också varit medlem i social-och hälsovårdsnämnden. Just nu är vi i startgroparna av en ny välfärdsområde i Österbotten där man i början av år 2022 erbjuder social- och primärvård samt specialiserad sjukvård i samkommunen för Österbottens välfärdsområde! Det betyder att vi inte kommer att ha en social-och hälsovårdsnämnd i framtiden. Stadens ansvar kommer att vara den långsiktiga förebyggande arbete inom många verksamheter.

Genom åren har jag samlat på mig många lärdomar och det faller naturligt för mig att vilja fortsätta jobba för en bättre framtid för oss alla. Jag är tacksam att jag har fått ert förtroende hittills och jag frågar er igen ödmjukt att få ert fortsatta förtroende!