VEM ÄR RAMIEZA MAHDI?

Jag heter Ramieza Mahdi och är född i Mogadishu, Somalien. Min familj kom till Jakobstad 1994 på grund av kriget i hemlandet. Största delen av mitt liv har jag bott i Österbotten och jag kallar mig själv för österbottning. Min nuvarande hemort är Vasa, var jag har bott de senaste 16 åren.

Jag har alltid tyckt om att påverka, men det var via Svenska Kvinnoförbundet som jag blev intresserad av att inta en aktivare roll i politiken. Det första politiska val som jag kandiderade i var kommunalvalet 2017 som kandidat för Svenska Folkpartiet. Att påverka är grunden till mina politiska mål och mitt politiska engagemang. Jag vill påverka så att vi har ett jämställt, medmänskligt och välmående samhälle.

Jag har valt SFP som mitt parti eftersom de grundvärderingar och principer som partiet står för är i linje med min världsbild och mina åsikter. Jag valde även SFP på grund av det svenska språket. Finland är ett tvåspråkigt land där jag har lärt mig det svenska språket, och därför är det viktigt för mig att alla har möjlighet att kommunicera på svenska både till vardags och i politiken. Ingen ska behöva kämpa för rättigheten att få service på sitt eget språk.

Efter kommunalvalet 2017 har det hänt mycket. Under de senaste sex åren har vi hunnit ha ett riksdagsval, ett EU-val, ett till kommunalval och ett välfärdsområdesval. Idag är jag fullmäktigeledamot i Vasa och fullmäktigeledamot i välfärdsområdet. Jag är också viceordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Utöver detta sitter jag som ledamot i SFP:s partifullmäktige för tredje året i rad. 

Jämställdhet och allas lika värde är mina grundvärderingar. Min feminism är ett samhällsbygge som vill skapa utrymme för alla människor, så att varje individ kan utvecklas till sin fulla potential utan diskriminering. Min feminism är intersektionellt, jag ser hur olika maktordningar påverkar varandra och orsakar flera lager av ojämställdhet. Jag använder intersektionaliteten som ett verktyg för att se och förstå hur olika maktordningar som till exempel kvinnohat, rasism, klasshat och alla former av diskriminering hänger ihop och förstärker varandra.

Mitt mål i politiken är, och har alltid varit att skapa förutsättningar för alla oberoende av bakgrund. Vi har ett fantastiskt land där majoriteten av befolkningen har den kunskap och kapacitet som krävs för att minska sociala klyftor, segregering, ojämlikhet och otrygghet. Dessa fenomen som delar in oss i fack i stället för att ena oss till ett folk: Finländska medborgare. Vi tar ansvar tillsammans och bygger ett Finland för alla.