VEM ÄR RAMIEZA MAHDI?

Jag är ursprungligen från Somalia och är född i Mogadishu. Min familj kom till Jakobstad 1994 på grund av kriget i hemlandet. Största delen av mitt liv har jag bott i Österbotten och kallar mig själv för Österbottning. Jag är ensamstående mamma till en tonåring. Jag är egen företagare och jobbar som integrationskonsult samt samhälls- och hälsokommunikatör. På fritiden älskar jag att träna och läsa böcker.

Jag har alltid tyckt om att vara med och påverka men blev involverad i politiken via Svenska kvinnoförbundet och ställde upp i kommunalvalet 2017 som kandidat för SFP. Jag har valt SFP eftersom de grundvärderingar och principer som partiet står för ligger nära mina egna åsikter och syn på världen och samhället, men även på grund av svenskan. Jag är svenskspråkig invandrare och jag vill kunna kommunicera på det språk jag har lärt mig båda till vardags och i politiken. Ingen skall behöva kämpa för rättigheten att få service på sitt eget språket.

Jag är väldigt engagerad i röda korsets frivilliga arbete och flera nationella samt internationella organisationer som arbetar för att hjälpa utsatta människor. Jag har haft uppdrag i olika utvecklingsprojekt via ”Sahed ry” och via paraplyorganisationen ”Finlands Somali-nätverk” som jobbar bland annat för återuppbyggande av hälsovården i staden Dhusamareb i Somalia och genomför klimatprojekt i olika delar i Somalia. På hemmaplan är jag fullmäktigeledamot i Vasa, ordinarie medlem i social- och hälsovårdsnämnden samt i invandrarrådet och ersättare i byggnadsnämnden samt nämnden för fostran och undervisning.

Mitt mål i politiken är att skapa förutsättningar för alla oberoende av bakgrund. Vi har ett fantastisk land och vi har all den kunskap och kapacitet som behövs för att minska sociala klyftor, segregering, ojämlikhet och otrygghet, allt detta som delar in oss i olika fack istället för att ena oss till ett folk: Finlands medborgare. Vi tar ansvar tillsammans och bygger ett Finland för alla.