Partidagen i Vanda

Det var verkligen en maxad dag på sfp:s partidag igår. Jag hann vara med på min fösta live diskussion på Svenska Yle och hann med en kort intervju i Vasabladet från partidagen. Det var intressanta talturer och diskussioner också. Svenska kvinnoförbundets delegater var lika aktiva som vanligt och hade många fina talturer om jämställdhet och feminism.

Andra viktiga talturer som har berört mig var Ida-Maria Skyttes och Eva Biaudets talturer om hatprat och om flyktingbarns-och ungdomars utsatthet i Finland. Ida-Marias taltur väckte gamla minnen från min tidigare arbetsplats och hur utsatta barnen och ungdomarna i grupphemmen är.

Jag hade också ett inlägg i den allmänpolitiska debatten om vikten av en jämlik cancervård och behovet av en stärkt primärvård i det förebyggande arbete. I min forskningsmetodik kurs gör jag nu en studie om cancervården i Finland .Det är imponerade att se hur cancerforskningen har gått framåt och att man idag kan behandla många cancer former smidigare.

Men, det finns ojämlikheter i samhället som gör att cancern tyvärr dödar flera ur gruppen med låg socioekonomiska status. En av orsakerna är att när man söker vård hos hälsovårdscentralerna tar det en stund innan man skickas vidare till en grundlig undersökning. Oftast söker denna grupp vård när det redan har uppstått symtom och då kan cancern redan ha spridit sig.

Personer med låg socioekonomiska status har inte råd att gå på kontroller till en privat hälsovård och är inte heller berättigad till en arbetsplats hälsovård. Det är oroande att tidiga diagnostisering  håller på att bli en ekonomisk fråga om och om man har råd gå på undersökningar.

När det gäller hälsa och välbefinnande måste vi jobba för en  jämlik vård  i det förebyggande arbetet, i behandling och i  eftervård. En stärkt primärvård är en viktigt åtgärd för att uppnå en jämlik hälsa. Bröstcancer hör ännu till en av är de vanligaste cancerformerna  i vårt land.

Årligen insjuknar omkring 5000 kvinnor i Finland i bröstcancer. Svenska kvinnoförbundet har tidigare lyft  upp vikten av screening för denna cancerform. Idag gör man bröstcancerscreening på kvinnor i åldern mellan 50 till 69 år.

Även om bröstcancer är mera vanlig hos den åldersgruppen, är det ju inte enbart åldern som är en riskfaktor till det. Man kan få cancer av många olika skäl och därför anser jag att det är viktigt att det finns screenings möjligheter också till yngre kvinnor och till kvinnor som är äldre än 69.

Det finns såklart risker med dessa undersökningar. Men det viktiga här är att vi ändå ger chansen till kvinnor mellan 40-74år. Dels för  att kvinnors medelålder har stigit och dels kan yngre kvinnor än 50 år också drabbas av bröstcancer.

Efter att partidagen var slut hade vi en snabb partifullmäktigemöte som verkligen förgyllde hela min dag. Gissa min glädja när jag hörde partiordförande Anna-Maja Henriksson föreslå Emina Arnoutivic till partistyrelsen!?

Jag hoppade upp av glädje och sa det också högt hur stolt jag är att partiet faktiskt ”walk the talk”. Av iver glömde jag ju förstås att säga det i mikrofonen och delegaterna från som deltog på distans hörde inte vad jag sa. Jag gick upp till mikrofonen och upprepade högt att jag är glad att Emina ska sitta i partistyrelsen och att jag är stolt över att partiet går framåt.

Emina är väldigt kompetent och en duktig strateg. Hon är en banbrytare och en stor asset för sfp om ni frågar mig. Grattis Emina!

1 reaktion på ”Partidagen i Vanda”

  1. Grattis till er båda för fantastiska insatser och JA partiet går framåt! They really DO ”walk the talk” nu känns det som. Så härlig också med så många fina talturer från Kvinnoförbundet om så viktiga saker. Det var fint att så här på avstånd förstå att mänskliga rättigheter och jämlikhet var uppe i så många inlägg. Jag är glad att vara SFPare nu!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *