Ramieza Mahdi kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Österbotten

SFP i Österbotten nominerar Ramieza Mahdi till kandidat i riksdagsvalet. I sin kampanj vill Mahdi bland annat lyfta fram integration i samhället.
Mahdi är fullmäktigeledamot i Vasa stad, förbundsstyrelsemedlem i Svenska kvinnoförbundet och aktiv medlem i SFP:s integrationspolitiska utskott.

– För mig har Finland alltid representerat demokrati och rättvisa. Men för att det ska förbli så måste vi alla jobba hårt och våga lyfta fram det. De senaste årens händelser kring asylpolitiken i Finland och Migrationsverkets agerande i asylärenden har fått mig att reagera och vilja att ställa upp i riksdagsvalet 2019. De mänskliga rättigheterna måste lyftas fram i politikens centrum igen, säger Mahdi i ett pressmeddelande.

I många år har Mahdi jobbat med integration i samhället och det är någonting som hon kommer att lyfta fram även i sin kampanj.

– Integration i samhället måste ske i båda riktningar. Invandrarna ska lära sig om sitt nya land och ta vara på alla möjligheter som ett demokratiskt samhälle ger. Med rättigheter följer naturligtvis även skyldigheter. Men samtidigt ska även finländarna ta vara på allt som de nyinflyttade har med sig. Kultur, språk, arbetssätt och kompetens finns hos alla människor. Finland är ett mångkulturellt land och kommer att förbli så i all framtid. Det är dags att på allvar skapa förutsättningar för en tvåvägsintegration i Finland.

Som förbundsstyrelsemedlem i Svenska kvinnoförbundet har Mahdi jobbat ihärdigt för ett jämlikt och jämställt Finland.

– Våld mot kvinnor hör till ett av de allvarligaste människorättsproblemen i Finland. Trots att Finland räknas som ett jämställt och jämlikt land, visar den höga siffran på kvinnor som upplever våld i parförhållande att vi ännu har mycket att göra. Jag vill jobba för ett jämlikt och jämställt Finland. Ett samhälle som är jämlikt är ett samhälle som är framgångsrikt, säger Mahdi.

 

Artikeln publicerades 11.02.2019 i Vasabladet