Månad: maj 2019

Allmänpolitiska debatt i Österbottens kretsmöte 11.5.2019 i Kronoby

Mångfald Finland är idag ett land med stor mångfald och vi skall se det som en styrka. Vi behöver bli bättre på att ta vara på de resurser som personer av olika bakgrund kan ge vårt samhälle. Vi är alla unika och vår identitet skapas av kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund, klass, sexuella läggning …

Allmänpolitiska debatt i Österbottens kretsmöte 11.5.2019 i Kronoby Läs mer »

Europadagen

Idag 9.5 firar vi Europa dagen! ??????   Den europeiska unionens grundläggande värderingar är människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna och solidaritet, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. EU som stark förespråkare för mänskliga rättigheter har funnits med från första början. Behovet att tala för mänskliga rättigheter förstärktes …

Europadagen Läs mer »