RAMY

I am running for parliament because i want to affect change. We have a common responsibility to maintain democracy and the welfare society. I have though my experiences a possibility to raise issues and represent those whose voices are rarely heard in our great democratic forum, the parliament. I want to decrease polarization and growing cracks in our society. I want to work for an inclusive and equal Finland by defending human rights and humanity. Finland also needs to take an international responsibility.

A Finland for all!

Attitude change – the surrounding attitudes and behaviour is crucial to counteract stigmatizing, discrimination and prejudice. It is important that we are aware of our prejudice.

Prosper – It is important to create conditions for our society where people can participate and be included. Where we talk with individuals and not to them. To create a social context and forum where one can be heard and seen can counteract segregation in society. Preventive work and rapid efforts are the keys to a prosperous society.

Diversity – Finland is today a land with great diversity and we should see that as a strength. We need to be better at using the resources that people of different backgrounds can give our society. We are all unique and our identity includes our sex, age, ethnic and cultural background, class, sexual orientation and abilities. When we work for diversity in work places, with decision markers and leaders, on boards and in the private sector we can make decisions and activities that lay the ground work for a democratic and equal society that is sustainable.

NEWS

June 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FACEBOOK

Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi3 weeks ago
Helgen spenderade jag med flitiga sfpare från hela landet. Partidagarna hölls i Vasa i år och vädret har varit fantastik även om luften tog slut vid flera tillfällen både på fredag och lördag. Av alla de fantastiska tal som hölls fastnade riksdagsledamot Anders Adlercreutz tal i mitt huvud. Här är några citat från hans långs tal. ”Vi är ett liberalt parti som försvarar jämställdhet, mänskliga rättigheter – alla människors lika värde”. Och sen sa han ” Det kan vara svårt och obekvämt att diskutera värderingar. Ingenting är jobbigare för oss människor än förändring, för då måste vi adaptera oss till nånting nytt. Men en förändring är alltid också en stor möjlighet, och för att man skall kunna ta den möjligheten till vara måste man känna sig trygg. Vi måste alla känna oss trygga” säger Anders. Hela hans tal kan ni läsa från sfp:s sida. https://sfp.fi/artiklar/adlercreutz-en-rorelses-sjal-ligger-i-dess-varderingar/
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi1 month ago
Jag har gjort en otrolig resa denna vår och har klarat av två val på en kort tid. Ödmjukt tacksam för det pepp och stöd jag har fått. Tack till alla som har bidragit till att jag har kunnat göra denna resa. Det har inte varit lätt alla gånger, men ni har varit där för mig i tid otid och hejat på mig och gav mig hopp och energi. Tacksam över alla de 1096 personliga röster jag har fått. En ny (mån)dag är här och att jobba för demokratin och allas lika värde slutar inte med valet. Det är ett arbete som kräver uthållighet och hårt arbete och jag kommer att fortsätta jobba för det även i framtiden! Tusen nittiosex gånger TACK! RAMY OUT🎤
🇪🇺🇫🇮
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi1 month ago
I maj har EU har tagit en historisk resolution som erkänner diskriminering mot personer med afrikansk bakgrund. I förslaget till resolutionen står det att det bor uppskattningsvis 15 miljoner personer av afrikansk härkomst i Europa, då har denna uppskattning inte tagit i beaktande andra och tredje generationens invandrare samt dem vars härkomst sträcker sig längre tillbaka än så. Afro européer utsätts för rasistiskt våld och är en av de mest diskriminerade grupperna i EU.

I förslaget står det att ansvaret ligger hos ländernas regeringar att övervaka och förebygga våld, inklusive afrofobiskt våld, och att ställa förövarna inför rätta. Det framkom också i resolutionen att vuxna och barn av afrikansk härkomst blir alltmer utsatta vid polisförvar, med många konstaterade fall av extensivt våld och även dödsfall.

I rapporten står det ytterligare att det förekommer rutinmässigt nyttjande av rasprofilering och övervakning som hänger samman med maktmissbruk inom brottsbekämpning, brottsförebyggande åtgärder, terrorismbekämpning eller invandringskontroll.

Det poängterades att det behövs starka och specifika politiska strategier för att ta itu med den strukturella rasismen som personer av afrikansk härkomst i Europa upplever inom områden som sysselsättning, utbildning, hälsa, straffrätt och politiskt deltagande, och inte minst effekterna av politik och praxis inom migrations- och asylområdet.

Strukturell rasism är inte något som lever i våra fantasier. Det är verklighet för många Afro européer. Diskrimineringen förminskas och ignoreras av majoriteten. Ofta söker man felet hos den utsatta gruppen för att bortförklara och tysta ner. Jag hoppas att resolutionens inte bara blir tomma ord, utan medför tydliga konkreta åtgärder.

En av de många försöken i att förtrycka och diskriminera svarta syns tydligt i detta val. Sannfinländarnas ungdomsparti har delat en skärmdump av europaparlamentets reklamkampanj på Twitter. I reklamen syns två glada svarta föräldrar och deras barn. Finsk ungdom uppmanar sina anhängare att rösta på dem så att Finland inte skall se ut som den svarta familjen på bilden.

Gränsen för vad som är acceptabelt och ribban för det som går att diskutera är oroväckande låg. Hatretorik och rasism normaliseras båda i politiken och bakom stängda dörrar. Taktiken som många etablerade politiker använder sig av skadar de facto en minoritet som redan har en hel del emot sig. Att tiga ihjäl populister är skadligt för oss Afro européer. Att dumförklara eller förminska rasister är inte lösningen. Vi behöver starka LEDARE som vågar sätta ner foten och som kan säga ifrån! Därför är det viktigt vi går och röstar, därför är det viktigt att ni röster på en kandidat som har goda värderingar, en som vågar stå upp mot förtryckare i alla former, kort och gott en kandidat som kommer att kämpa för alla människors lika! #ramytillEP #sfprkp #euval2019 #ramy258
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi1 month ago
Imorgon är jag i Närpes. Kom och säg hej!
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi1 month ago
Vi i Europa står vid ett vägskäl.
Under senare tid har EU präglats av motstridiga rörelser. Numera hittar man i EU-parlamentet och i vår egen riksdag partier som inte tror på jämställdhet, är främlingsfientliga, och som inte värnar om mänskliga rättigheter.

Europarådet har tillsammans undertecknat europakonventionen som skydd för de mänskliga rättigheterna. En stat som bryter mot konventionen kan ställas inför rätta i Europadomstolen. Frågan är dock om dessa konsekvenser verkligen implementeras mot de stater som bryter mot konventionen.
Är inte kvinnors rätt till en reproduktiv hälsa en del av de mänskliga rättigheterna? Konservativa krafter i både i och utanför Europa jobbar outtröttligt med att inskränka på aborträtten. Vissa länder villkorar sitt bistånd så att organisationer som utför eller ens informerar om aborter inte får stöd. Denna typ av jargong kan man även se här i Finland.

Jag blev väldigt illaberörd EU-valkompassen som ställde en fråga om huruvida man skall rädda människorna som drunknar i medelhavet. När dylika frågor ställs ger det ett sken av att det är acceptabelt att tycka att dessa människor ska dö. Att rädda människor i nöd är inte ett tycke, utan en obligation.

Det är lätt att glömma hur ung och skör vår demokrati faktiskt är. Alla de friheter, rättigheter och möjligheter som i nuläget kännas helt självklara är i praktiken resultatet av en lång och hård kamp. Därför är det viktigt att inte ta något för givet. Gå och rösta för ETT HUMANARE EUROPA SOM VÄRNAR OM ALLAS RÄTTIGHETER! #sfprkp #ramytillep #258forRamy
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi1 month ago
Hej på er alla! Det har varit intensiva veckor där jag bland annat har kampanjat på olika delar av landet. Jag ber er en gång till att ta er till valurnorna och rösta på EU-valet! Under tiden jag kampanjade träffade jag människor som aldrig har röstat i en EU-val! När jag frågade varför, sa de att EU-val inte är så viktigt. EU-val är lika viktigt som i vilket val som helst. Handlar det om mänskliga rättigheter, humanitet och bistånd, immigration och flyktingsituationer, handel och ekonomi, klimat, jord och skogsbruk, fredsbevarande arbete, allt detta har EU makt om att påverka! Hur vill du att EU skall se ut om 10år? om 20år? Det är ni tillsammans som beslutar vem som skall vara där och representera er! Så gå snälla och rösta, rösta för en humanare Europa. Rösta på 258! #ramytillep #sfprkp #258forRamy
Follow Ramieza on social medias: