RAMY

I am running for parliament because i want to affect change. We have a common responsibility to maintain democracy and the welfare society. I have though my experiences a possibility to raise issues and represent those whose voices are rarely heard in our great democratic forum, the parliament. I want to decrease polarization and growing cracks in our society. I want to work for an inclusive and equal Finland by defending human rights and humanity. Finland also needs to take an international responsibility.

A Finland for all!

Attitude change – the surrounding attitudes and behaviour is crucial to counteract stigmatizing, discrimination and prejudice. It is important that we are aware of our prejudice.

Prosper – It is important to create conditions for our society where people can participate and be included. Where we talk with individuals and not to them. To create a social context and forum where one can be heard and seen can counteract segregation in society. Preventive work and rapid efforts are the keys to a prosperous society.

Diversity – Finland is today a land with great diversity and we should see that as a strength. We need to be better at using the resources that people of different backgrounds can give our society. We are all unique and our identity includes our sex, age, ethnic and cultural background, class, sexual orientation and abilities. When we work for diversity in work places, with decision markers and leaders, on boards and in the private sector we can make decisions and activities that lay the ground work for a democratic and equal society that is sustainable.

NEWS

August 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FACEBOOK

Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi5 months ago
Just idag tänker jag hur vi alla är så sköra. När det sker naturkatastrofer eller ett virus som härjar påminnas vi hur lika vi är. Plötsligt har kultur eller hudfärg ingen betydelse. Tänk om vi kunde se bortom kultur och hudfärg i andra tider också och ha ömsesidig respekt för varandras olikheter!
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi6 months ago
Ifall ni har missat det så kandiderar jag i ordförandevalet för Svenska kvinnoförbundet! Ordförandevalet är 21-22.3. 2020 i Närpes!
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi6 months ago
Idag är det 75 år sedan Auschwitz befriades. När Adolf Hitler kom till makten den 30 januari 1933, började man utsätta judarna i Tyskland för diskriminering och förföljelser. Judarna segregerades successivt från den övriga befolkningen och man införde anti-judiska lagar och restriktioner där man bland annat tog ifrån dem medborgerliga rättigheter och utestängde dem från arbetsmarknaden. Man fortsatte diskriminera judarna tills man började utsätta dem för våldsaktioner som sedan ledde till koncentrationsläger och utrotning.

Idag 75 år senare ser vi att våld, fördomar och misstro mot judar växer. Vi kan aldrig acceptera eller normalisera antisemitism. Judarnas oro måste tas på allvar när de säger att antisemitism har ökat de senaste tiden. Vi skall vara uppmärksamma antijudiska fördomar och konspirationsteorier för att kunna bekämpa antisemitismen. Vi får aldrig glömma den brutala och systematiska utrotningen av judar och vi skall inte acceptera eller normalisera antisemitism vare sig det kommer från nazister, islamister eller politiker.

Vi ser populistiska partier på frammarsch runt om i Europa som vill montera ned våra demokratiska grunder. Var och en av oss måste agera - det är vår skyldighet. Vi får inte låta oss styras av högerpopulistiska partier som använder skrämselpropaganda.
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi9 months ago
I stand in solidarity with Rojava!
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi9 months ago
I Danmark är rasismen både kulturellt betingad och juridisk, i Danmark har vi statsrasism. Men jag talar också till de andra nordiska ministrarna. Också i era länder placeras flyktingar och migranter i slutna fängelser eller avsides placerade läger. Följaktligen blir de nedbrutna och sjuka, några försöker ta sina liv./ Jonas Eika Rasmussen

Läs hela hans tal på länken här!
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi1 year ago
Cape town 10.7. 2019

District Six Museum ordande den 10.7 en ceremoni där man hedrade domare Essa Moosa och minister Dullah Omar om deras engagemang under apartheid tiden.
Essa Moosa var en domare i Högsta domstolen i Sydafrika och han var aktiv som advokat för att försvara politiska fångar, och var grundare av anti-apartheid National Association of Democratic Lawyers. Dullah Omar var en sydafrikansk anti-apartheidaktivist, advokat och blev en minister i det sydafrikanska minister kabinetten från 1994 till sin död.
Det var en slump att vi just råkade vara där. Fint ceremoni och fina tal. En av talarna var Dr Allan Boesak, han hade en lång tal där han bland annat pratade om världspolitiken idag, att kämpa emot orättvisor, om kapitalismen, imperialismen, kolonialismen och att kämpa för en bättre värld.
Hela hans tal sammanfattade han såhär: ”What counts is what we do in the moment that we are alive, and that is what makes us indispensable. Indispensable for the moment in which we live, for no one can do for us what we have to do for ourselves. No one can make us believe about ourselves what we know to be untrue, so no one can tell us we cannot be strong, we cannot be courageous, we cannot be faithful to our cause, to our people, and to our God. No one can make us forget that as long as there is pain and suffering, rejection and exclusion, injustice and violence inflicted upon the vulnerable, there is something to fight for. And no one can make us forget what we are called to do, in this moment of our times, and that makes us indispensable. This is what joins indispensability to unforgettability.” Allan Boesak

Mina dagar i Sydafrika har varit dagar av reflektioner, behovet av decnlonisation,kampen som inte slutade med att apartheid regimens fall mm!
Follow Ramieza on social medias: