RAMY

Jag ställer upp i riksdagsvalet för att jag vill påverka. Vi har ett gemensamt ansvar för att upprätthålla demokratin och välfärdssamhället. Jag har genom mina erfarenheter en möjlighet att lyfta vissa frågor och representera grupper vars röster sällan hörs i våra större demokratiska forum som riksdagen. Jag vill minska polariseringen och de växande sociala klyftorna. Jag vill jobba för ett Finland som är inkluderande och jämlikt genom att värna om mänskliga rättigheter och humanitet. Finland skall därför också ta ett internationellt ansvar.

Ett Finland för alla!

Attitydförändring – Omgivningens attityder och beteenden är avgörande för att motverka stigmatisering, diskriminering och fördomar. Det är viktigt att vi blir medvetna om våra fördomar.

Välmående – Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett samhälle där människor känner sig delaktiga och inkluderade. Där vi pratar med individer och inte om dem. Att skapa sociala sammanhang och forum där man kan komma till tals och där individer känner sig sedda och hörda är en viktigt del när man motarbeta segregering i samhället. Förebyggande arbete och snabba insatser är nycklar till ett välmående samhälle.

Mångfald – Finland är i dag ett land med stor mångfald och vi skall se det som en styrka. Vi behöver bli bättre på att ta vara på de resurser som personer av olika bakgrund kan ge vårt samhälle. Vi är alla unika och vår identitet skapas av kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund, klass, sexuella läggning och funktionsvariation. När vi arbetar för mångfald på arbetsplatser, bland beslutsfattare och ledarskap, i styrelser och tredje sektor får vi beslut och verksamheter som lägger grunden för ett demokratiskt och jämlikt samhälle som är hållbart.

AKTUELLT

november 2019

mån tis ons tor fre lör sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
  • Solodarity, participation and politics conference
15
  • Solodarity, participation and politics conference
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  • Deadline för stupendieansökan från kulturfonden

FACEBOOK

Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi2 weeks ago
I Danmark är rasismen både kulturellt betingad och juridisk, i Danmark har vi statsrasism. Men jag talar också till de andra nordiska ministrarna. Också i era länder placeras flyktingar och migranter i slutna fängelser eller avsides placerade läger. Följaktligen blir de nedbrutna och sjuka, några försöker ta sina liv./ Jonas Eika Rasmussen

Läs hela hans tal på länken här!
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi4 months ago
Cape town 10.7. 2019

District Six Museum ordande den 10.7 en ceremoni där man hedrade domare Essa Moosa och minister Dullah Omar om deras engagemang under apartheid tiden.
Essa Moosa var en domare i Högsta domstolen i Sydafrika och han var aktiv som advokat för att försvara politiska fångar, och var grundare av anti-apartheid National Association of Democratic Lawyers. Dullah Omar var en sydafrikansk anti-apartheidaktivist, advokat och blev en minister i det sydafrikanska minister kabinetten från 1994 till sin död.
Det var en slump att vi just råkade vara där. Fint ceremoni och fina tal. En av talarna var Dr Allan Boesak, han hade en lång tal där han bland annat pratade om världspolitiken idag, att kämpa emot orättvisor, om kapitalismen, imperialismen, kolonialismen och att kämpa för en bättre värld.
Hela hans tal sammanfattade han såhär: ”What counts is what we do in the moment that we are alive, and that is what makes us indispensable. Indispensable for the moment in which we live, for no one can do for us what we have to do for ourselves. No one can make us believe about ourselves what we know to be untrue, so no one can tell us we cannot be strong, we cannot be courageous, we cannot be faithful to our cause, to our people, and to our God. No one can make us forget that as long as there is pain and suffering, rejection and exclusion, injustice and violence inflicted upon the vulnerable, there is something to fight for. And no one can make us forget what we are called to do, in this moment of our times, and that makes us indispensable. This is what joins indispensability to unforgettability.” Allan Boesak

Mina dagar i Sydafrika har varit dagar av reflektioner, behovet av decnlonisation,kampen som inte slutade med att apartheid regimens fall mm!
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi4 months ago
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi5 months ago
Helgen spenderade jag med flitiga sfpare från hela landet. Partidagarna hölls i Vasa i år och vädret har varit fantastik även om luften tog slut vid flera tillfällen både på fredag och lördag. Av alla de fantastiska tal som hölls fastnade riksdagsledamot Anders Adlercreutz tal i mitt huvud. Här är några citat från hans långs tal. ”Vi är ett liberalt parti som försvarar jämställdhet, mänskliga rättigheter – alla människors lika värde”. Och sen sa han ” Det kan vara svårt och obekvämt att diskutera värderingar. Ingenting är jobbigare för oss människor än förändring, för då måste vi adaptera oss till nånting nytt. Men en förändring är alltid också en stor möjlighet, och för att man skall kunna ta den möjligheten till vara måste man känna sig trygg. Vi måste alla känna oss trygga” säger Anders. Hela hans tal kan ni läsa från sfp:s sida. https://sfp.fi/artiklar/adlercreutz-en-rorelses-sjal-ligger-i-dess-varderingar/
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi6 months ago
Jag har gjort en otrolig resa denna vår och har klarat av två val på en kort tid. Ödmjukt tacksam för det pepp och stöd jag har fått. Tack till alla som har bidragit till att jag har kunnat göra denna resa. Det har inte varit lätt alla gånger, men ni har varit där för mig i tid otid och hejat på mig och gav mig hopp och energi. Tacksam över alla de 1096 personliga röster jag har fått. En ny (mån)dag är här och att jobba för demokratin och allas lika värde slutar inte med valet. Det är ett arbete som kräver uthållighet och hårt arbete och jag kommer att fortsätta jobba för det även i framtiden! Tusen nittiosex gånger TACK! RAMY OUT🎤
🇪🇺🇫🇮
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi6 months ago
I maj har EU har tagit en historisk resolution som erkänner diskriminering mot personer med afrikansk bakgrund. I förslaget till resolutionen står det att det bor uppskattningsvis 15 miljoner personer av afrikansk härkomst i Europa, då har denna uppskattning inte tagit i beaktande andra och tredje generationens invandrare samt dem vars härkomst sträcker sig längre tillbaka än så. Afro européer utsätts för rasistiskt våld och är en av de mest diskriminerade grupperna i EU.

I förslaget står det att ansvaret ligger hos ländernas regeringar att övervaka och förebygga våld, inklusive afrofobiskt våld, och att ställa förövarna inför rätta. Det framkom också i resolutionen att vuxna och barn av afrikansk härkomst blir alltmer utsatta vid polisförvar, med många konstaterade fall av extensivt våld och även dödsfall.

I rapporten står det ytterligare att det förekommer rutinmässigt nyttjande av rasprofilering och övervakning som hänger samman med maktmissbruk inom brottsbekämpning, brottsförebyggande åtgärder, terrorismbekämpning eller invandringskontroll.

Det poängterades att det behövs starka och specifika politiska strategier för att ta itu med den strukturella rasismen som personer av afrikansk härkomst i Europa upplever inom områden som sysselsättning, utbildning, hälsa, straffrätt och politiskt deltagande, och inte minst effekterna av politik och praxis inom migrations- och asylområdet.

Strukturell rasism är inte något som lever i våra fantasier. Det är verklighet för många Afro européer. Diskrimineringen förminskas och ignoreras av majoriteten. Ofta söker man felet hos den utsatta gruppen för att bortförklara och tysta ner. Jag hoppas att resolutionens inte bara blir tomma ord, utan medför tydliga konkreta åtgärder.

En av de många försöken i att förtrycka och diskriminera svarta syns tydligt i detta val. Sannfinländarnas ungdomsparti har delat en skärmdump av europaparlamentets reklamkampanj på Twitter. I reklamen syns två glada svarta föräldrar och deras barn. Finsk ungdom uppmanar sina anhängare att rösta på dem så att Finland inte skall se ut som den svarta familjen på bilden.

Gränsen för vad som är acceptabelt och ribban för det som går att diskutera är oroväckande låg. Hatretorik och rasism normaliseras båda i politiken och bakom stängda dörrar. Taktiken som många etablerade politiker använder sig av skadar de facto en minoritet som redan har en hel del emot sig. Att tiga ihjäl populister är skadligt för oss Afro européer. Att dumförklara eller förminska rasister är inte lösningen. Vi behöver starka LEDARE som vågar sätta ner foten och som kan säga ifrån! Därför är det viktigt vi går och röstar, därför är det viktigt att ni röster på en kandidat som har goda värderingar, en som vågar stå upp mot förtryckare i alla former, kort och gott en kandidat som kommer att kämpa för alla människors lika! #ramytillEP #sfprkp #euval2019 #ramy258
Följ Ramieza på sociala medier: