RAMY

Jag ställer upp i riksdagsvalet för att jag vill påverka. Vi har ett gemensamt ansvar för att upprätthålla demokratin och välfärdssamhället. Jag har genom mina erfarenheter en möjlighet att lyfta vissa frågor och representera grupper vars röster sällan hörs i våra större demokratiska forum som riksdagen. Jag vill minska polariseringen och de växande sociala klyftorna. Jag vill jobba för ett Finland som är inkluderande och jämlikt genom att värna om mänskliga rättigheter och humanitet. Finland skall därför också ta ett internationellt ansvar.

Ett Finland för alla!

Attitydförändring – Omgivningens attityder och beteenden är avgörande för att motverka stigmatisering, diskriminering och fördomar. Det är viktigt att vi blir medvetna om våra fördomar.

Välmående – Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett samhälle där människor känner sig delaktiga och inkluderade. Där vi pratar med individer och inte om dem. Att skapa sociala sammanhang och forum där man kan komma till tals och där individer känner sig sedda och hörda är en viktigt del när man motarbeta segregering i samhället. Förebyggande arbete och snabba insatser är nycklar till ett välmående samhälle.

Mångfald – Finland är i dag ett land med stor mångfald och vi skall se det som en styrka. Vi behöver bli bättre på att ta vara på de resurser som personer av olika bakgrund kan ge vårt samhälle. Vi är alla unika och vår identitet skapas av kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund, klass, sexuella läggning och funktionsvariation. När vi arbetar för mångfald på arbetsplatser, bland beslutsfattare och ledarskap, i styrelser och tredje sektor får vi beslut och verksamheter som lägger grunden för ett demokratiskt och jämlikt samhälle som är hållbart.

AKTUELLT

maj 2020

mån tis ons tor fre lör sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FACEBOOK

Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi2 months ago
Just idag tänker jag hur vi alla är så sköra. När det sker naturkatastrofer eller ett virus som härjar påminnas vi hur lika vi är. Plötsligt har kultur eller hudfärg ingen betydelse. Tänk om vi kunde se bortom kultur och hudfärg i andra tider också och ha ömsesidig respekt för varandras olikheter!
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi3 months ago
Ifall ni har missat det så kandiderar jag i ordförandevalet för Svenska kvinnoförbundet! Ordförandevalet är 21-22.3. 2020 i Närpes!
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi4 months ago
Idag är det 75 år sedan Auschwitz befriades. När Adolf Hitler kom till makten den 30 januari 1933, började man utsätta judarna i Tyskland för diskriminering och förföljelser. Judarna segregerades successivt från den övriga befolkningen och man införde anti-judiska lagar och restriktioner där man bland annat tog ifrån dem medborgerliga rättigheter och utestängde dem från arbetsmarknaden. Man fortsatte diskriminera judarna tills man började utsätta dem för våldsaktioner som sedan ledde till koncentrationsläger och utrotning.

Idag 75 år senare ser vi att våld, fördomar och misstro mot judar växer. Vi kan aldrig acceptera eller normalisera antisemitism. Judarnas oro måste tas på allvar när de säger att antisemitism har ökat de senaste tiden. Vi skall vara uppmärksamma antijudiska fördomar och konspirationsteorier för att kunna bekämpa antisemitismen. Vi får aldrig glömma den brutala och systematiska utrotningen av judar och vi skall inte acceptera eller normalisera antisemitism vare sig det kommer från nazister, islamister eller politiker.

Vi ser populistiska partier på frammarsch runt om i Europa som vill montera ned våra demokratiska grunder. Var och en av oss måste agera - det är vår skyldighet. Vi får inte låta oss styras av högerpopulistiska partier som använder skrämselpropaganda.
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi6 months ago
I stand in solidarity with Rojava!
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi7 months ago
I Danmark är rasismen både kulturellt betingad och juridisk, i Danmark har vi statsrasism. Men jag talar också till de andra nordiska ministrarna. Också i era länder placeras flyktingar och migranter i slutna fängelser eller avsides placerade läger. Följaktligen blir de nedbrutna och sjuka, några försöker ta sina liv./ Jonas Eika Rasmussen

Läs hela hans tal på länken här!
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi10 months ago
Cape town 10.7. 2019

District Six Museum ordande den 10.7 en ceremoni där man hedrade domare Essa Moosa och minister Dullah Omar om deras engagemang under apartheid tiden.
Essa Moosa var en domare i Högsta domstolen i Sydafrika och han var aktiv som advokat för att försvara politiska fångar, och var grundare av anti-apartheid National Association of Democratic Lawyers. Dullah Omar var en sydafrikansk anti-apartheidaktivist, advokat och blev en minister i det sydafrikanska minister kabinetten från 1994 till sin död.
Det var en slump att vi just råkade vara där. Fint ceremoni och fina tal. En av talarna var Dr Allan Boesak, han hade en lång tal där han bland annat pratade om världspolitiken idag, att kämpa emot orättvisor, om kapitalismen, imperialismen, kolonialismen och att kämpa för en bättre värld.
Hela hans tal sammanfattade han såhär: ”What counts is what we do in the moment that we are alive, and that is what makes us indispensable. Indispensable for the moment in which we live, for no one can do for us what we have to do for ourselves. No one can make us believe about ourselves what we know to be untrue, so no one can tell us we cannot be strong, we cannot be courageous, we cannot be faithful to our cause, to our people, and to our God. No one can make us forget that as long as there is pain and suffering, rejection and exclusion, injustice and violence inflicted upon the vulnerable, there is something to fight for. And no one can make us forget what we are called to do, in this moment of our times, and that makes us indispensable. This is what joins indispensability to unforgettability.” Allan Boesak

Mina dagar i Sydafrika har varit dagar av reflektioner, behovet av decnlonisation,kampen som inte slutade med att apartheid regimens fall mm!
Följ Ramieza på sociala medier: