RAMY

Jag är kandidat i kommunalvalet 2021

Min slogan i förra kommunalvalet var BROBYGGARE!  Min citat var “Jag är här för att forma en ny framtid. Att vara finsk måste få vara mer än hudfärg och födelseort. Det måste få vara du, jag och alla tillsammans”.  Att bygga ett samhälle där alla känner sig delaktiga motiverar mig. Delaktighet handlar om vad vi satsar på och hur vi tar beslut och hur beslutet påverkar oss.

Ett Finland för alla!

Attitydförändring – Omgivningens attityder och beteenden är avgörande för att motverka stigmatisering, diskriminering och fördomar. Det är viktigt att vi blir medvetna om våra fördomar.

Välmående – Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett samhälle där människor känner sig delaktiga och inkluderade. Där vi pratar med individer och inte om dem. Att skapa sociala sammanhang och forum där man kan komma till tals och där individer känner sig sedda och hörda är en viktigt del när man motarbeta segregering i samhället. Förebyggande arbete och snabba insatser är nycklar till ett välmående samhälle.

Mångfald – Finland är i dag ett land med stor mångfald och vi skall se det som en styrka. Vi behöver bli bättre på att ta vara på de resurser som personer av olika bakgrund kan ge vårt samhälle. Vi är alla unika och vår identitet skapas av kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund, klass, sexuella läggning och funktionsvariation. När vi arbetar för mångfald på arbetsplatser, bland beslutsfattare och ledarskap, i styrelser och tredje sektor får vi beslut och verksamheter som lägger grunden för ett demokratiskt och jämlikt samhälle som är hållbart.

AKTUELLT

augusti 2021

mån tis ons tor fre lör sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Senaste inläggen

FACEBOOK

Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi8 months ago
Om 20 minuter kickar vi igång! Jag och riksdagsledamot Eva kommer att ha en diskussion! Join us!
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi9 months ago
FN dagen 🇺🇳 🇺🇳 🇺🇳
Varje år den 24 oktober firas FN-dagen över hela världen. Det har gått 75 år sedan Förenta Nationerna grundades efter andra världskriget som ett säkerhetsråd.

Jag har lite motstridiga känslor när det gäller FN. Jag har kommit i kontakt med FN soldater under inbördeskriget i Somalia. FN:s säkerhetsråd tog ett beslut år 1992 att gå in i Somalia. Deras uppgift vara att bistå med humanitär hjälp och bidra till att få landets humanitära kris under kontroll. Men i stället blev det ännu värre kaos.

Även om jag har mina egna trauman från dessa händelser ska jag vara mera objektiv och skriva också vad FN gör och har lyckats utöver fredsbevarande arbete.

Hela blogginlägget hittar ni här!
https://www.kvinnoforbundet.fi/sv/var_blogg/article-130316-75316-ramieza-mahdi-ojamstalldhet-ar-ett-stort-hinder-for-utvecklingen-i-varlden
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi10 months ago
• Sfp:s integrationspolitiska utskott har som mål att driva frågor som är relevanta för samhället. Integration är en flerdimensionell helhet som bygger på flera olika faktorer. Det handlar inte enbart om sysselsättning, utan också möjligheter att delta i samhällets verksamhet på alla plan.

• Integration är en fortgående process och förutsätter engagemang både från invandrarna själva och från det mottagande samhället.

•Jag och riksdagsledamot Joakim Strand hade en diskussion om framtiden, om det som driver oss som politker och att se möjligheter i stället för utmaningar!

• Det är viktigt att vår målsättning i regionen är att bidra till och stödja en långsiktigt hållbar utveckling oavsett var i regionen man bor, inom alla samhällsområden - från sjukvård och integration till kollektivtrafik, miljö, kultur och infrastruktur!
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi10 months ago
Jag och riksdagsledamot Joakim Strand satte ner idag och diskuterade om framtiden och om samhället i stort sätt!
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi10 months ago
Välkommen med på en virtuell träff med ordförande för SFP:s integrationspolitiska utskott Ramieza Mahdi och riksdagsledamot Joakim Strand!

Diversitet i samhället ger en speciell dynamik som öppnar upp för nya idéer och lösningar. Österbotten har alltid varit föregångare i dessa frågor.

Vilka möjligheter öppnar sig för Finland och Österbotten, med tanke på vår relation till Europa och Norden? Hur kan vi på lokal och regional nivå svara till behoven som ett mångkulturellt samhälle har?

Kom och blicka framåt med Ramy och Jocke!

12.10 kl. 15 live på SFP i Österbottens Facebook-sida.
Ramieza Mahdi
Ramieza Mahdi10 months ago
Det var verkligen en maxad dag på sfp:s partidag igår. Jag hann vara med på min fösta live diskussion på Svenska Yle och hann också med en kort intervju i Vasabladet från partidagen. Det var intressanta talturer och diskussioner också. Svenska kvinnoförbundets delegater var lika aktiva som vanligt och hade många fina talturer om jämställdhet och feminism.

Andra viktiga talturer som har berört mig var Ida-Maria Skyttes och Eva Biaudets talturer om hatprat och om flyktingbarns-och ungdomars utsatthet i Finland. Ida-Marias taltur väckte gamla minnen från min gamla arbetsplats och hur utsatta barnen och ungdomarna i grupphemmen är.

Jag hade också ett inlägg i den allmänpolitiska debatten om vikten av en jämlik cancervård och behovet av en stärkt primärvård i det förebyggande arbete. I min forskningsmetodik kurs gör jag nu en studie om cancervården i Finland .Det är imponerade att se hur cancerforskningen har gått framåt och att man idag kan behandla många cancer former smidigare.

Men, det finns ojämlikheter i samhället som gör att cancern tyvärr dödar flera ur gruppen med låg socioekonomiska status. En av orsakerna är att när man söker vård hos hälsovårdscentralerna tar det en stund innan man skickas vidare till en grundlig undersökning. Oftast söker denna grupp vård när det redan har uppstått symtom och då kan cancern redan ha spridit sig. Mot slutet av dagen blev jag positivt överraskad då jag fick höra att @arnautovic.e kommer att sitta i partistyrelsen! Läs hela texten på min blogg som ni hittar i profilen eller här! https://ramymahdi.fi/partidagen-i-vanda/
Följ Ramieza på sociala medier: