RAMY

Jag är kandidat i riksdagsvalet 2023!

Min slogan i förra kommunalvalet var BROBYGGARE! Mitt citat var ”Jag är här för att forma en ny framtid. Att vara finsk måste få vara mer än hudfärg och födelseort. Det måste få vara du, jag och alla tillsammans”. Att bygga ett samhälle där alla känner sig delaktiga motiverar mig. Delaktighet handlar om vad vi satsar på och hur vi tar beslut och hur beslutet påverkar oss.

Ett Finland för alla!

Attitydförändring – Omgivningens attityder och beteenden är avgörande för att motverka stigmatisering, diskriminering och fördomar. Det är viktigt att vi blir medvetna om våra fördomar.

Välmående – Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett samhälle där människor känner sig delaktiga och inkluderade. Där vi pratar med individer och inte om dem. Att skapa sociala sammanhang och forum där man kan komma till tals och där individer känner sig sedda och hörda är en viktigt del när man motarbeta segregering i samhället. Förebyggande arbete och snabba insatser är nycklar till ett välmående samhälle.

Mångfald – Finland är i dag ett land med stor mångfald och vi skall se det som en styrka. Vi behöver bli bättre på att ta vara på de resurser som personer av olika bakgrund kan ge vårt samhälle. Vi är alla unika och vår identitet skapas av kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund, klass, sexuella läggning och funktionsvariation. När vi arbetar för mångfald på arbetsplatser, bland beslutsfattare och ledarskap, i styrelser och tredje sektor får vi beslut och verksamheter som lägger grunden för ett demokratiskt och jämlikt samhälle som är hållbart.

AKTUELLT

maj 2024

mån tis ons tor fre lör sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FACEBOOK

[fts_facebook type=page id=268670670234757 posts=6 height=800px description=no posts_displayed=page_only]
Följ Ramieza på sociala medier: