INSÄNDARE: Motverka diskriminering och rasism

Den 20–26 mars uppmärksammas veckan mot rasism. Även om Finland för sjätte året i rad rankats som världens lyckligaste land så står vi inför stora utmaningar. Vi behöver en ökad invandring för att tackla den stora arbetskraftsbristen och trygga befolkningstillväxten.

Men vi behöver förbättra vår integration. Integration är alltid en tvåvägsprocess, en process som ställer krav såväl på invandraren som på samhället i stort. Integration bygger till stor del på arbete och språkkunskaper. Det ska vara möjligt att även med icke-fullständiga språkkunskaper få ett arbete. För genom arbete blir också språkinlärningen effektivare och integrationen snabbare.

 

”Det ska vara möjligt att även med icke-fullständiga språkkunskaper få ett arbete.”

 

Temat för årets vecka mot rasism är diskriminering och rasism i arbetslivet. Enligt Migrationsinstitutet finns det en tydlig diskriminering av personer med invandrarbakgrund på den finska arbetsmarknaden. Personer med invandrarbakgrund har svårare att bli kallade till intervju och få jobb än finländare.

Med tanke på vårt lands ökande arbetskraftsbrist så har vi helt enkelt inte råd att låta denna diskriminering fortsätta. Vi behöver åtgärder för att få fler personer med invandrarbakgrund i arbete, bland annat genom anonym rekrytering.

Det finns en del partier som i detta val skyller Finlands alla utmaningar på invandrare. Dessa partier använder invandrare som en syndabock i stället för att presentera konkreta lösningar på de komplexa utmaningar vårt land står inför. För faktum är att med en sjunkande nativitet så klarar sig Finland inte utan invandrare. Vår ekonomi stagnerar ifall vi inte tryggar vår befolkningstillväxt.

Vi behöver inte ett samhälle som söker syndabockar och skapar motsättningar. Vi behöver ett samhälle som grundar sig på medmänsklighet och empati. Ett samhälle som inte tillåter rasism eller diskriminering.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *