MED DIN HJÄLP KAN DET GÅ ATT NÅ RIKSDAGEN! Tillsammans kan vi nå hur långt som helst! Att bli vald till riksdagsledamot är ett resultat av samarbete, teamanda och lagarbete. Du får väldigt gärna komma med! Du kan bidra till kampanjen just på det sätt som känns bäst för dig. Ta gärna kontakt så får du berätta hur du vill vara med.

#Ramytillriksdagen, #Ramyforparliament, #Ramyeduskuntaan

Kontouppgifter

Stödförening för Ramieza Mahdi inför riksadgsvalet 2019
Kvevlax Sparbank, FI96 4958 0010 1268 72

Nummer: 27498​

Vill du vara med i kampanjgruppen?

Kontakta oss: