Lika möjligheter att växa

Den lilla flickan som aldrig kommer med på klassresan. Eller som inte vill delta i klubbverksamheten efter skolan. Pojken som är skicklig på skridskor men som ändå inte kommer med på träningarna. Har ni tänkt på att det kan bero på att det helt enkelt inte finns pengar till allt det där? Att mamma eller pappa inte kan betala. Då skall ni gärna fundera en gång till. För barnfattigdom finns i det fördolda. Här har vi ett alldeles extra stort ansvar att se och agera. Annars är risken för ett ännu större framtida utanförskap överhängande.

För mig handlar alla val om rättvisa – både i vardagen och politiken. Vi lever i ett samhälle där det finns en förmåga och vilja att se den lilla människan, där man vågar möta sårbarheten och ta ansvar. Barnfattigdomen tenderar alltid öka under sämre tider, så även i Finland. Utbildningsnivån sägs ha sjunkit alarmerande. Vi vet att det också ger en orsak till tidigare utslagning – antalet unga som saknar examen från andra stadiet ökar och det är mycket olyckligt i en välfärdsstat som Finland. Här vet vi att det är pojkarna som löper en ännu större risk att marginaliseras och som representerar den grupp som riskerar falla utanför, 

Bildning har varit nyckeln till framgång på många sätt, det motverkar fattigdom och det ger en bättre konkurrenskraft för Finland. Fattigdom går i arv, vilket skapar ett klassamhälle med ojämlik struktur. Risken för marginalisering är överhängande och därför måste vi också sträva efter att utjämna klyftorna. Det största hotet mot vår välfärd är fattigdom i barnfamiljer. 

Oavsett vem du är och varifrån du kommer, oavsett vilken uppväxt du har och med vilken socioekonomisk bakgrund du än må bära på, så skall du ha lika möjligheter att växa, utbilda dig och undvika marginalisering. Utbildning är en förutsättning för arbetslivsfärdigheter och för en hållbar ekonomisk tillväxt. Den främjar också jämställdheten, jämlikheten och välfärden. 

Dessutom behöver vi ett starkt och brett sektorsövergripande arbete mellan till exempel småbarnsfostran, utbildningssektorn, social- och hälsovården, polisen och ungdomsarbete. Om ett barn eller en familj i min närhet har det kämpigt, kan inte jag heller må bra. I själva verket kan varken du eller jag må bra. Genom att stödja de mest utsatta i samhället skapar vi framtidstro och välmående för oss alla.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *