Allmänpolitiska debatt i Österbottens kretsmöte 11.5.2019 i Kronoby

Mångfald

Finland är idag ett land med stor mångfald och vi skall se det som en styrka. Vi behöver bli bättre på att ta vara på de resurser som personer av olika bakgrund kan ge vårt samhälle. Vi är alla unika och vår identitet skapas av kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund, klass, sexuella läggning och funktionsvariation. När vi arbetar för mångfald på arbetsplatser, bland beslutsfattare och ledarskap, i styrelser och tredje sektor får vi beslut och verksamheter som lägger grunden för ett demokratiskt och jämlikt samhälle som är hållbart.

Vi har idag människor som väntar på att få beslut om det får stanna i Finland eller ej. Det har varit i landet mera fyra år utan sysslor. Människor i arbetsför ålder sitter utan ha något att göra. Och de som har fått uppehållstillstånd hamnar i en integrations hjul som inte är flexibel.


Det integrationspolitiska programmet som vi har  i dag är att en nyanländ skall lära sig språket och därefter få en utbildning som är tänkt att leda till ett jobb.
Med det inflexibla system vi har nu börjar du med språk och integrationsutbildning först, därefter kan du gå yrkesutbildning. Inte sällan går personer från praktikplats till praktikplats som inte ger arbete i slutändan. Ibland tar det upp till tio år och mera innan du är i arbetslivet. frustrationen och hopplösheten för individen växer kontinuerligt.Dock är Integration inte enbart att lära sig språket och få en utbildning. Individers integrationsprocess är olika. Integration handlar också om inkludering och att skapa strukturer som underlättar en etablering, inte bara i arbetslivet, utan även i sociala sammanhang.


Detta betyder att samhället i vilket du skall etablera dig i bör erkänna den kunskap, kompetens och erfarenhet du kan bidra med. Vi kan bli föregångare för hela EU om vi satsar på det, och skapar flexibla lösningar för att kunna tillgodogöra sig de resurser som mångfalden kan bidra med. Men för att bli föregångare för hela EU, behövs kunskapsfördjupning hos tjänstemän inom social sektor, utbildning och småbarnspedagogiken och hos myndigheter. Vi måste ge helt enkel plats för våra nyanlända att utvecklas och bidra med sina mångfald.

Jag avslutar en citat från dr Allison Strang ”We see integration as a two way process that involves positive change in both the individuals and the host communities and which leads to cohesive, multicultural communities”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.